Arbeidsmarktmobiliteit

Stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in lichte afname werkloosheid

In het vierde kwartaal van 2019 daalde het aantal werklozen naar 316 duizend, 3 duizend minder dan het kwartaal ervoor. De lichte daling van het aantal werklozen is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. De eerste is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden. Tussen het derde en vierde kwartaal van 2019 waren dat er 66 duizend. De tweede stroom is die van de werklozen die een baan vinden (89 duizend). Per saldo daalde de werkloosheid door deze twee stromen met 23 duizend.

De daling van de werkloosheid wordt gedempt door twee andere stromen. Er zijn mensen die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. Vanuit de niet-beroepsbevolking worden zij onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2019 zijn dit er 133 duizend. Daartegenover staan werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt (112 duizend). Het resultaat van deze twee stromen is een stijging van - afgerond - 20 duizend werklozen.

Ook wisselingen tussen de werkzame beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod op de pagina Arbeidsmarktmobiliteit werkenden.

Ontwikkeling in laatste tien jaar

Veranderingen in het aantal werklozen gedurende de afgelopen tien jaar zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkloze beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werklozen neemt al enkele jaren af, maar in 2019 met gemiddeld 3 duizend per kwartaal minder dan in voorgaande jaren. Dat komt doordat het aantal werklozen dat per saldo werk vond, aanzienlijk lager was dan in de jaren 2015-2018. Wel was hun aantal nog steeds iets hoger dan het aantal mensen die – eveneens per saldo – de arbeidsmarkt opkwamen - bijvoorbeeld schoolverlaters en herintreders - maar werkloos werden.

Werkloze beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (gemiddeld per kwartaal), niet-seizoengecorrigeerd (x 1 000)
 Saldo werk-werkloosSaldo niet beroepsbevolking-werkloos
200928-2
201010-8
201182
2012517
20131517
2014-10-1
2015-3020
2016-3610
2017-4015
2018-3922
2019-2421