Arbeidsmarktmobiliteit

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in stijging werkloosheid

In het derde kwartaal van 2022 steeg het aantal werklozen naar 372 duizend, 45 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De daling van het aantal werklozen is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. Zo zijn er mensen die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. Vanuit de niet-beroepsbevolking worden zij onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2022 waren dit er 129 duizend. Daartegenover staan werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er 75 duizend. Het aantal werklozen nam hierdoor toe met 54 duizend.

Er zijn nog twee andere stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking. Een stroom is die van de werklozen die een baan vinden. In het derde kwartaal van 2022 waren dat er 135 duizend. De tweede stroom is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden (126 duizend). Per saldo daalde de werkloosheid door deze twee stromen met 9 duizend.