Arbeidsmarktmobiliteit

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename werkloosheid in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 steeg het aantal werklozen naar 419 duizend, 70 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De stijging van het aantal werklozen is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. De eerste is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden. Tussen het tweede en derde kwartaal van 2020 waren dat er 86 duizend. De tweede stroom is die van de werklozen die een baan vinden (83 duizend). Per saldo steeg de werkloosheid door deze twee stromen met 3 duizend.

Er zijn nog twee andere stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking. Zo zijn er mensen die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. Vanuit de niet-beroepsbevolking worden zij onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2020 waren dit er 187 duizend. Daartegenover staan werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er 121 duizend. Hierdoor steeg het aantal werklozen met 66 duizend.

 

Ook wisselingen tussen de werkzame beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod op de pagina Arbeidsmarktmobiliteit werkenden.

Ontwikkeling inde periode 2009-2019

Veranderingen in het aantal werklozen gedurende de afgelopen tien jaar zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkloze beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werklozen neemt al enkele jaren af, maar in 2019 met gemiddeld 3 duizend per kwartaal minder dan in voorgaande jaren. Dat komt doordat het aantal werklozen dat per saldo werk vond, aanzienlijk lager was dan in de jaren 2015-2018. Wel was hun aantal nog steeds iets hoger dan het aantal mensen die – eveneens per saldo – de arbeidsmarkt opkwamen - bijvoorbeeld schoolverlaters en herintreders - maar werkloos werden.

Werkloze beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (gemiddeld per kwartaal), niet-seizoengecorrigeerd
 Saldo werk-werkloos (x 1 000)Saldo niet beroepsbevolking-werkloos (x 1 000)
200928-2
201010-8
201182
2012517
20131517
2014-10-1
2015-3020
2016-3610
2017-4015
2018-3922
2019-2421