Arbeidsmarktmobiliteit

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in daling werkloosheid

In eerste kwartaal van 2022 daalde het aantal werklozen naar 338 duizend, 32 duizend minder dan het kwartaal ervoor. De daling van het aantal werklozen is het resultaat van verschillende stromen op de arbeidsmarkt. De eerste is die van de werklozen die een baan vinden. In het eerste kwartaal van 2022 waren dat er 152 duizend. De tweede stroom is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden (89 duizend). Per saldo daalde de werkloosheid door deze twee stromen met 63 duizend.

Er zijn nog twee andere stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking. Zo zijn er mensen die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. Vanuit de niet-beroepsbevolking worden zij onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2022 waren dit er 124 duizend. Daartegenover staan werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er 93 duizend. Het aantal werklozen nam hierdoor toe met 31 duizend.