Werkloosheid naar onderwijsniveau

In het derde kwartaal van 2020 was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het derde kwartaal van 2019 nog 3,2 procent. De werkloosheid was het laagst onder hbo- en wo-opgeleiden.

Werkloosheid in derde kwartaal op alle onderwijsniveaus gestegen

Het werkloosheidspercentage daalt met toenemend onderwijsniveau. In het derde kwartaal van 2020 was de werkloosheid het hoogst onder de beroepsbevolking met uitsluitend basisonderwijs (11,7 procent). Onder de beroepsbevolking met een hoog onderwijsniveau was de werkloosheid het laagst: 2,9 procent onder personen met een hbo-, wo-bachelorstitel en 2,5 procent onder personen met een hbo-, wo-masters of doctorstitel. Tussen het derde kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 nam het werkloosheidpercentage op alle onderwijsniveaus toe, het sterkst onder mensen met alleen basisonderwijs (+4,2 procentpunt).

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid in de periode 2014-2019 meest afgenomen op laagste onderwijsniveau

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de werkloosheid tussen personen van verschillende onderwijsniveaus. In de afgelopen tien jaar was het werkloosheidspercentage het hoogst onder de beroepsbevolking met uitsluitend basisonderwijs. In 2014 was 16,1 procent van hen werkloos. Sindsdien trok de economie aan en daalde de werkloosheid op alle onderwijsniveaus, variërend van -8,0 procentpunt bij personen met alleen basisonderwijs tot -1,3 procentpunt bij personen met een masters- of doctorstitel. Op alle onderwijsniveaus was het werkloosheidpercentage in 2019 lager dan in 2009.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers