Jaarloon werknemers per bedrijfstak

 

Wanneer wordt gekeken naar het jaarloon en de bijzondere beloning zijn het de delfstoffenwinning, de financiële dienstverlening en de energievoorziening die in de top drie staan. In 2019 bedroeg het jaarloon in de delfstoffenwinning 67 duizend euro. De bijzondere beloning in deze bedrijfstak was 17 duizend euro. In de horeca was het jaarloon het laagst, namelijk 13 duizend euro. In de verhuur en overige zakelijke diensten kwam het jaarloon uit op 21 duizend euro. Het gemiddelde jaarloon voor alle werknemers bedroeg 30,9 duizend euro. De gemiddelde bijzondere beloning was 4,7 duizend euro. 

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers