Jaarloon werknemers per bedrijfstak

 

Wanneer wordt gekeken naar het jaarloon en de bijzondere beloning zijn het de delfstoffenwinning, de financiële dienstverlening en de energievoorziening die in de top drie staan. In 2023 bedroeg het jaarloon in de delfstoffenwinning 73 duizend euro. De bijzondere beloning in deze bedrijfstak was 22 duizend euro. In de horeca was het jaarloon het laagst, namelijk 15 duizend euro. In de verhuur en overige zakelijke diensten kwam het jaarloon uit op 26 duizend euro. Het gemiddelde jaarloon voor alle werknemers bedroeg 36,5 duizend euro. De gemiddelde bijzondere beloning was 5,8 duizend euro. 

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers