Natuurlijk kapitaal

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Het CBS werkt samen met Wageningen University in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de ontwikkeling van modellen, data en kaarten die een ruimtelijk en zo compleet mogelijk beeld geven van de huidige staat van Natuurlijk Kapitaal in Nederland. Aan de basis van dit stelsel van rekeningen staan de ecosysteemdiensten; de bijdragen van ecosystemen aan onze economie en aan andere menselijke activiteiten.

Natuurlijk kapitaal

 1. Data uit monetaire SEEA-ecosysteemrekeningen publiceren en interpreteren
 2. SEEA-EA Ecosysteemkwaliteitsrekening 2012-2021
 3. Technische toelichting
 4. Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie en ons welzijn?
 5. Omvang van ecosysteemtypen naar provincie (2013 en 2021)
 6. Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020
 7. Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw
 8. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 9. Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018
 10. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 11. SEEA-EEA Biodiversiteitsrekening 2006-2013
 12. Monetair waarderen van ecosysteemdiensten voor Nederland
 13. Natuurlijk kapitaalrekeningen Nederlandse Noordzee 2019
 14. Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland
 15. Aanbod- en gebruiktabellen ecosysteemdiensten Nederland
 16. Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied
 17. The SEEA EEA carbon account for the Netherlands
 18. Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen
 19. Maatwerk rapport Natuurlijk Kapitaalrekeningen