Natuurlijk kapitaalrekeningen Nederlandse Noordzee 2019

Een sleepnet voor de garnalenvangst in het water.
© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz
Dit rapport laat voor de Nederlandse Noordzeegebied de fysieke natuurlijk kapitaalrekeningen zien volgens het SEEA EEA raamwerk.

In dit rapport worden de eerste natuurlijk kapitaalrekeningen voor het Nederlandse Noordzeegebied gepresenteerd. De natuurlijk kapitaalrekeningen laten de omvang en conditie van ecosystemen van de Noordzee zien, evenals de ecosysteemdiensten (in fysieke eenheden) die door deze ecosystemen worden geleverd. Een ecosysteemdienst is een bijdrage door de natuur aan de productie van bedrijven of de consumptie door mensen.

Deze accounts zijn opgezet volgens het raamwerk van de VN, de SEEA EEA. Het project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat/ Ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer. Dit rapport is onderdeel van de reeks publicaties over natuurlijk kapitaal van Nederland. Het rapport is in het Engels.