Monetair waarderen van ecosysteemdiensten voor Nederland

Fietsers genieten van de bloeiende paarse hei op de Hoog Buurlose Heide
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Dit rapport laat de eerste experimentele resultaten voor Nederland zien van het monetair waarderen van ecosysteemdiensten en de natuurlijk kapitaalgoederenvoorraad volgens het raamwerk SEEA EEA.

Een ecosysteemdienst is een bijdrage door de natuur aan de productie van bedrijven of de consumptie door mensen. Vaak lijkt het alsof ecosysteemdiensten gratis zijn. Hun waarde is niet zichtbaar in de nationale rekeningen die de economie van een land beschrijven. Door ecosysteemdiensten in geld uit te drukken kan de bijdrage van de natuur aan onze economie inzichtelijk worden gemaakt. In deze studie worden de eerste experimentele monetaire aanbod- en gebruiktabellen van ecosystemen en hun kapitaalgoederenvoorraad gepresenteerd volgens het raamwerk van de VN, de SEEA EEA.

Er zijn tien ecosysteemdiensten meegenomen, waaronder producerende, regulerende en culturele diensten. De resultaten zijn ruimtelijk expliciet en gepresenteerd per provincie en op nationaal niveau. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit rapport is onderdeel van de reeks van publicaties over Natuurlijk Kapitaalrekeningen van Nederland. Het rapport en de technische annex zijn in het Engels, de korte samenvatting is in het Nederlands.