Bevolkingstrends

In de reeks Bevolkingstrends publiceert het CBS uitgebreide achtergrondartikelen over de demografie van Nederland. Daarbij is er ook aandacht voor variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid. Vanaf september 2017 is Bevolkingstrends samen met Sociaaleconomische trends vervangen door Statistische Trends.

Overzichtspagina reeks: Bevolkingstrends

Filter op jaar:
  1. Basisregistratie Personen
  2. Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen
  3. Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers
  4. Regionale verschillen vruchtbaarheid
  5. Ervaren spanningen in de samenleving
  6. De levensverwachting meet de sterfte
  7. Haalbaarheidsstudie Gewoonlijk Verblijvende Bevolking
  8. Nederlanders en hun auto
  9. Perspectief op het Nederlanderschap