Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:bevolkingsontwikkeling
86 resultaten voor keyword:bevolkingsontwikkeling

Pagina 1 van 4

Recordaantal immigranten in 2010

Op 1 januari 2011 telde Nederland 16,7 miljoen inwoners, 80 duizend meer dan een jaar eerder. In 2010 werd het immigratierecord van het jaar ervoor licht overschreden.

Artikelen

Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling naar regio

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van de levend geboren kinderen in 2010-2014.

Cijfers

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei van Nederland sinds 1900, door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.

Dashboards

Geboorte en sterfte per dag, 2016

Geboorte en sterfte per dag van het jaar.

Cijfers

Immigratie

Het aantal immigranten dat naar Nederland komt, het aantal emigranten dat vertrekt, en het migratiesaldo.

Dashboards

Geboorte

Het aantal levend geboren baby's per jaar, van 1899 tot nu. En in welke maand worden de meeste kinderen geboren?

Dashboards

Immigratie in eerste helft 2019 toegenomen

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit...

Artikelen

Jongeren blijven langer bij ouders thuis

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is gestegen tot 24,6 jaar in 2016.

Artikelen

Meer sterfte dan geboorte in het eerste kwartaal

Het inwonertal van Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 met 12,5 duizend toegenomen. De natuurlijke aanwas (saldo geboorte en sterfte) was negatief, het migratiesaldo positief.

Artikelen

Ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid.

Artikelen

Factsheet Groningen

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen
Artikelen

Bevolkingsteller

Geschat aantal inwoners van Nederland op dit moment. Hoeveel mensen wonen nu en in de toekomst in Nederland? Wat is de bevolkingsprognose?

Dashboards

Sterfte

Hoeveel mensen overlijden wekelijks in Nederland, wat is de levensverwachting van mannen en vrouwen?

Dashboards

Bevolkingsaantallen, 1-1-2008 en 1-1-2018

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland, 2012

Een tabel met eerste uitkomsten van Caribisch Nederland over geboorte, sterfte en immi- en emigratie in 2012.

Cijfers

Kinderopvang en inkomen, 2012-2014

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Cijfers

Bevolkingsgroei al op zelfde niveau als totaal 2018

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in Nederland 102 duizend inwoners bij. Dat zijn er ruim 23 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna net zoveel als in heel 2018. Vooral...

Artikelen

Nederland groeide sinds 2000 weinig door migratie

Vergeleken met andere EU-landen komt een groot deel de Nederlandse bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas.

Artikelen

Bevolking in de toekomst

Prognose van de bevolking in Nederland, hoeveel inwoners in de toekomst

Dashboards

Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog

De immigratie van het aantal Oost-Europeanen blijft hoog. In 2011 kwamen bijvoorbeeld bijna 19 duizend Poolse immigranten naar Nederland. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2007. Ook historisch...

Artikelen

De 16 gemeenten waarvan het inwonertal met meer dan 5 procent afnam in de periode 1999-2009

Deze tabel toont de bevolkingsontwikkeling van de 16 zogenoemde krimpgemeenten waarvan het inwonertal tussen 1999 en 2009 met meer dan 5 procent is afgenomen. Daarbij is uitgegaan van de...

Cijfers

Bijlage bij Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn

Deze bijlage hoort bij het artikel Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn (Bevolkingstrends, augustus 2012). Inhoud: Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling in 2010 en 2011.

Cijfers

Bevolking Bonaire groeit vooral door immigratie

De bevolking van Bonaire is tussen begin 2011 en 2016 met ruim 20 procent gegroeid tot 19,4 duizend inwoners.

Artikelen
Artikelen