Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

Kinderen eten vers fruit uit het zelfde kommetje.
© ANP / Arenda Oomen
In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis. Overgewicht, obesitas en blootstelling aan tabaksrook kwamen minder voor onder kinderen met hoogopgeleide ouders dan onder kinderen met laagopgeleide ouders. Dit meldt het CBS in het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022 op basis van nieuwe analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Van kinderen tot 12 jaar met laagopgeleide ouders had bij 70 procent minstens één van de ouders overgewicht, tegen 59 procent van de kinderen met hoogopgeleide ouders. Voor obesitas was dat respectievelijk 30 en 14 procent, gemiddeld over 2018 tot en met 2021.
Van de kinderen met laagopgeleide ouders rookte bij 54 procent minstens één ouder in de gemeten periode. Bij kinderen van hoogopgeleide ouders was dat 15 procent.

Roken en (ernstig) overgewicht naar onderwijsniveau, 2018/2021
oudersLaag onderwijsniveau (%)Middelbaar onderwijsniveau (%)Hoog onderwijsniveau (%)
minimaal 1 ouder/
verzorger met obesitas
29,724,513,9
minimaal 1 ouder/
verzorger met overgewicht
70,471,959,4
minimaal 1 ouder/
verzorger die rookt
53,935,415,0

Drie keer meer obesitas onder 2- tot 12-jarigen met laagopgeleide ouders

In 2018/2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent obesitas (ernstig overgewicht). Overgewicht kwam twee keer zo vaak voor onder kinderen met laagopgeleide ouders als bij kinderen met hoogopgeleide ouders. Van de kinderen met laagopgeleide ouders had 6 procent obesitas, tegen 2 procent van de kinderen met hoogopgeleide ouders.

(Ernstig) overgewicht bij kinderen van 2 tot 12 jaar, naar onderwijsniveau ouders, 2018/2021
aandoeningTotaal (%)Laag onderwijsniveau (%)Middelbaar onderwijsniveau (%)Hoog onderwijsniveau (%)
Overgewicht12,2921,7913,859,73
Obesitas2,866,492,802,24

Meer overgewicht bij kinderen met ouders met overgewicht

Overgewicht en obesitas kwamen in 2018/2021 meer voor bij kinderen van 2 tot 12 jaar met minstens één ouder met obesitas, in vergelijking met kinderen zonder ouder met obesitas. 22 procent van de kinderen met minstens één ouder met obesitas had overgewicht, bij kinderen zonder ouder met obesitas was dit 11 procent. 6 procent van de kinderen van minstens één ouder met obesitas had zelf obesitas, bij kinderen zonder ouder met obesitas was dit 3 procent. Ook overgewicht kwam meer voor bij kinderen met minstens één ouder met overgewicht; 15 procent ten opzichte van 8 procent van de kinderen zonder ouder met overgewicht.

(Ernstig) overgewicht bij kinderen van 2 tot 12 jaar, 2018/2021
ouderKind met overgewicht (%)Kind met obesitas (%)
minimaal 1 ouder/
verzorger met obesitas
21,975,70
ouders/verzorgers zonder obesitas10,712,53
minimaal 1 ouder/
verzorger met overgewicht
15,443,45
ouders/verzorgerszonder overgewicht8,202,54

Kinderen van hoogopgeleide ouders minder blootgesteld aan tabaksrook

94 procent van de ouders van 0- tot 12-jarigen zei dat hun kind (bijna) nooit werd blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis, ook wel passief roken genoemd, in 2019/2021. Dit percentage was hoger onder hoogopgeleide ouders (97) dan onder middelbaar (91) en laagopgeleide (88) ouders. 1 procent van de van 0- tot 12-jarigen werd in deze periode dagelijks blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis; 0,3 procent onder de kinderen van hoogopgeleide ouders tegen bijna 2 procent van de kinderen van middelbaar opgeleide ouders en ruim 4 procent onder de kinderen van laagopgeleide ouders.

Blootstelling van 0- tot 12-jarigen aan tabaksrook, naar onderwijsniveau ouders, 2019/2021
frequentieTotaal (%)Laag onderwijsniveau (%)Middelbaar onderwijsniveau (%)Hoog onderwijsniveau (%)
Nooit of bijna nooit94,3187,8291,2796,71
Niet dagelijks4,617,776,933,04
Dagelijks1,084,401,800,26

Hoe komt het CBS aan deze cijfers?

De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 tot en met 2021, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut. Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn aan mensen van 0 jaar of ouder in een enquête vragen gesteld over onder andere roken, alcohol consumptie, drugs, lengte en gewicht en voeding. De vragen voor kinderen tot 12 jaar werden beantwoord door de ouder of verzorger.