Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:kinderen
28 resultaten voor keyword:kinderen

Pagina 1 van 2

Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar

Deze tabel bevat cijfers over het onderwijsniveau van de moeders van kinderen van 0-18 jaar, 2020

Cijfers

Bijna 1,5 miljoen kinderen zien Nederlands elftal voor het eerst op een EK

Bijna 1,5 miljoen kinderen van 6 jaar tot en met 13 jaar maken in 2021 voor het eerst bewust een EK mee waaraan Nederland deelneemt. Dat is 8 procent van alle inwoners van Nederland.

Artikelen

1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van...

Artikelen

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020

Gegevens over huishoudens waarin minimaal één persoon in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs werkzaam is.

Cijfers

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in...

Artikelen

Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Dit artikel beschrijft de hulpbronnen in gezinnen van in 2006 geboren kinderen in de eerste duizend dagen. Gekeken is naar onderwijsniveau, arbeidsparticipatie, welvaart, gezinsstabiliteit en mentale...

Publicaties

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan...

Artikelen

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2022

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding

Hoe verschilt de samenhang tussen trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau?

Publicaties

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Publicaties

Kinderen in complexe gezinsverbanden

Tussen 1997 en 2017 kregen steeds meer minderjarige kinderen te maken met complexe gezinsverbanden via stiefrelaties, halfbroers of -zussen; in 2017 zijn er 383 duizend huishoudens met minderjarige...

Publicaties

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen wanneer huishoudens worden uitgesplitst naar de hoogte van hun inkomen?

Cijfers

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Cijfers

Kinderen die ooit in eenouderhuishouden hebben gewoond

Deze publicatie bevat gegevens over kinderen die in 2019 vanaf hun geboorte 18 jaar aangesloten in Nederland hadden gewoond en een periode tijdens hun jeugd in een eenouderhuishouden hebben...

Cijfers

Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen voor één- en tweeverdieners?

Cijfers

Een op drie kinderen brengt deel jeugd door in eenouderhuishouden

Deze publicatie bevat gegevens over kinderen die in 2019 vanaf hun geboorte 18 jaar aangesloten in Nederland hadden gewoond en een periode tijdens hun jeugd in een eenouderhuishouden hebben...

Artikelen

Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2021 werd voor ruim 1 miljoen kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag stijgt sinds 2015, wel vlakt de groei de laatste jaren af. De buitenschoolse...

Artikelen

Iets meer kinderen maakten scheiding mee

In 2019 maakte 1,5 procent van alle minderjarige kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gingen. Dat waren bijna 49 duizend kinderen, 6,5 duizend meer dan in 1999. Het aantal kinderen dat een...

Artikelen

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het COVID-19 virus en leven in deze tijd daarom vaak (nog) geïsoleerder dan anderen. Daarnaast staat de thuiszorg onder druk, waardoor ouderen afhankelijker kunnen...

Artikelen

Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021

Deze publicatie bevat gegevens over het type woning en het type eigendom van woningen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar, uitgesplitst naar type huishouden, stedelijkheid, en gemeente, en...

Cijfers

Huishoudens met kinderen

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het...

Cijfers

Kinderen eenouderhuishoudens wonen drie keer zo vaak in meergezinswoning

Op 1 januari 2021 woonde ruim een derde van de minderjarigen in eenouderhuishoudens in een meergezinswoning, zoals een appartement of een beneden- of bovenwoning. Dat is drie keer zo vaak als...

Artikelen

Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019

Deze publicatie bevat gegevens over minderjarige kinderen die een scheiding van hun juridische ouders meemaakten in 1999, 2009 of 2019, naar leeftijd, naar al dan niet gehuwd zijn van de ouders en...

Cijfers