Overgewicht en obesitas

De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan de ouder/verzorger gesteld voor zowel de kinderen, als voor de ouders/verzorgers zelf. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.
De maat voor overgewicht en obesitas is de Body Mass Index (bmi). De bmi is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2].

Overgewicht

Percentage personen met een bmi van 25,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht en corresponderen met een bmi-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.

Ernstig overgewicht (obesitas)

Percentage personen met een bmi van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht en corresponderen met een bmi-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.