Zoekresultaten

170 resultaten voor keyword:gezinnen
170 resultaten voor keyword:gezinnen

Pagina 1 van 7

Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

In een toekomstig gezin met jonge kinderen wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken.

Artikelen

Moeder doet meer aan opvoeding, ook als ze werkt

De taakverdeling in de opvoeding is In meer dan de helft van de gezinnen evenwichtig. Maar in de gevallen waar slechts één van de ouders zo'n taak op zich neemt, is het vaak de moeder die dat doet....

Artikelen

Bijlage bij Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Deze bijlage hoort bij het artikel Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Staat 1. Percentages per herkomstgroep van...

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Zeer grote gezinnen worden schaars

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. In het afgelopen decennium is het aantal gezinnen met vier of meer kinderen onder zowel allochtonen als autochtonen snel gedaald. Vooral het aandeel van de...

Artikelen

Gezinnen in beweging

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Hedendaagse gezinnen kenmerken zich door een grote diversiteit in samenstelling. Veranderingen in demografisch gedrag, zoals uitstel en afstel van trouwen, uit...

Artikelen

Meer vrouwen kiezen voor moederschap

De afgelopen drie jaar is het aantal jonge gezinnen in Nederland toegenomen. Het aantal vrouwen dat voor het eerst moeder werd is gestegen van 82 duizend in 2008 tot bijna 86 duizend in 2010.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Publicaties

Een terugblik op het ouderlijk gezin

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders meegemaakt. Voor...

Artikelen

Herkomst en kenmerken van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Dit artikel beschrijft allochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie in Nederland op basis van een indeling naar de huidige herkomstlanden. Het gaat om een zeer...

Artikelen

Kosten van kinderen 2015

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen?

Cijfers

Aantal gezinnen naar kindertal en herkomst, 2007

In deze tabel is het aantal gezinnen met kinderen te vinden, uitgesplitst naar kindertal en herkomstgroep. Er is onderscheid gemaakt tussen autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse...

Cijfers

Steeds minder zeer grote gezinnen

Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen.

Artikelen

Regionale prognose 2009-2040: vergrijzing en omslag van groei naar krimp

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. De regionale prognose 2009–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente.

Artikelen

Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw

De publicatie Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw gaat in op recente ontwikkelingen op het terrein van uit huis gaan, alleen- en samenwonen, kinderen krijgen en uit elkaar gaan. De...

Publicaties
Artikelen
Artikelen