Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:overgewicht
74 resultaten voor keyword:overgewicht

Pagina 1 van 3

Artikelen

Kwart 18- tot 25- jarigen te zwaar

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren in 2018. 12% van de kinderen en 25% van de jongvolwassenen is te zwaar. Met overgewicht minder tevreden over het eigen gewicht. Vrouwen vaker...

Artikelen

Maatwerk - Tevredenheid met gewicht

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

Cijfers
Artikelen

Komen allochtone en autochtone jongeren dichter bij elkaar?

De situatie waarin niet-westers allochtone jongeren zich bevinden, is vergeleken met een paar jaar geleden op een aantal terreinen verbeterd. Zo zijn ze hoger opgeleid en meer aan het werk. Toch...

Artikelen

Maatwerk - Obesitas bij volwassenen in Nederland

Informatie over obesitas bij 20-plussers.

Cijfers

Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas

65 procent mensen van 25 jaar of ouder met het laagste onderwijsniveau heeft matig of ernstig overgewicht.

Artikelen

1 op de 5 volwassenen met obesitas tevreden met gewicht

Twee op de vijf mensen met ernstig overgewicht (obesitas) gaven in 2015–2017 aan ontevreden te zijn over hun gewicht.

Artikelen

100 duizend volwassenen hebben morbide obesitas

In Nederland heeft 1 procent van de 20-plussers morbide obesitas.

Artikelen

Nederlanders steeds langer maar vooral zwaarder

Het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen in Nederland is in twintig jaar meer toegenomen dan de gemiddelde lengte. Het aantal mensen met overgewicht is dan ook aanzienlijk hoger geworden.

Artikelen
Artikelen

Smakelijk weten, trends in voeding en gezondheid

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Waar kopen we ons eten?...

Artikelen

Steeds meer overgewicht

In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 4- tot 20-jarigen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

De meeste Nederlanders vinden dat de overheid een taak heeft bij het voorlichten van de bevolking over de schadelijkheid van roken en overgewicht. Betalen voor hulp aan mensen die willen stoppen met...

Artikelen

Het meest tevreden met een beetje overgewicht

Mensen met een gezonde leefstijl zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan anderen.

Artikelen

10 procent van de rokende jongeren van 18 tot 25 jaar is een zware roker

Bijna een op drie jongeren van 18 tot 25 jaar rookt wel eens en bijna een op de 5 jongeren in dezelfde leeftijd heeft overgewicht. Tegelijkertijd ervaart bijna 91 procent van de jongeren de eigen...

Artikelen

Meer volwassenen met ernstig overgewicht tevreden met gewicht

Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder met matig overgewicht was in 2018-2020 ruim de helft tevreden met hun gewicht. Van de volwassenen met ernstig overgewicht was dat een kwart. Ten opzichte van...

Artikelen

Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van...

Artikelen

Overgewicht ouders en kinderen gaat vaak samen

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben.

Artikelen