Bijna 4 op de 10 werkenden werkten vorig jaar thuis

© Hollandse Hoogte
In 2019 werkte 39 procent van alle werkenden thuis. Het merendeel deed dat incidenteel en vaak niet op een vaste dag. De hoogste percentages thuiswerkers waren te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs. In 2019 faciliteerden 8 op de 10 grotere bedrijven telewerken. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit de media.

In 2019 werkten 3,5 miljoen mensen gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat is 39 procent van alle werkenden. 2,2 miljoen mensen werkten incidenteel thuis, 1,3 miljoen mensen werkten gewoonlijk thuis. Bijna drie kwart van deze laatste groep werkte vanuit de eigen woning, zoals vertegenwoordigers die naar klanten gaan, een kwart werkte in de eigen woning, zoals tandartsen met een praktijk aan huis. De meeste werkenden, bijna 5,5 miljoen, werkten niet thuis in 2019.

Bijna drie kwart van de incidentele thuiswerkers met een vaste werkdag werkte één dag per week thuis, gemiddeld ruim 7 uur per week. Thuiswerkers die twee vaste thuiswerkdagen in de week hadden, deden dit gemiddeld voor bijna 13 uur per week. Dat is vergelijkbaar met de thuiswerkers zonder vaste thuiswerkdag. Thuiswerkers met meer dan twee vaste thuiswerkdagen werkten gemiddeld 14,8 uur per week thuis.

Thuiswerkers, werkzame beroepsbevolking 2019
ThuiswerkenKlasseWerkenden (mln werkenden)
Werkt niet thuis5,5
Werkt incidenteel thuisGeen vaste dag1,8
Werkt incidenteel thuisOp vaste dagen0,5
Werkt gewoonlijk thuisVanuit eigen woning0,9
Werkt gewoonlijk thuisIn eigen woning0,4

Meeste thuiswerkmogelijkheden onder ICT-beroepen en managers

Vooral werknemers in ICT-beroepen en managers gaven aan dat ze de mogelijkheid hebben om een deel van hun werk thuis te verrichten. In de ICT was dit 81 procent en onder managers 77 procent. Maar niet iedereen maakte van die mogelijkheid gebruik. Zo werkte ongeveer 70 procent van de managers en de werknemers in de ICT weleens thuis. Werknemers in transport- en logistieke beroepen, dienstverlenende beroepen en agrarische beroepen hadden naar eigen zeggen de minste mogelijkheden om thuis te werken. In deze beroepen was in 2019 het aandeel thuiswerkers dan ook het laagst. Van alle werknemers gaf 37 procent aan dat zij de mogelijkheid hebben om een deel van het werk thuis te doen en 34 procent van de werknemers werkte daadwerkelijk thuis. Zelfstandigen werkten vaker thuis dan werknemers, 64 procent van de zelfstandigen werkt weleens thuis.

Thuiswerkers en mogelijkheden thuiswerken naar beroepsklasse, 2019
BeroepsklasseMogelijkheid om thuis te werken (% werknemers)Werkt thuis (% werknemers)
Totale economie37,534,3
ICT81,268,7
Managers76,570,6
Creatieve en taalkundig66,559,0
Bedrijfseconomisch en administratief 57,847,5
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch56,248,1
Pedagogisch53,060,6
Overig34,830,4
Commerciële 30,527,5
Zorg en welzijn 30,333,1
Technisch 23,419,2
Agrarisch 6,38,7
Dienstverlenend 5,35,0
Transport en logistiek 3,03,8

Veel thuiswerkers onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs

Bepaalde werkzaamheden lenen zich beter voor thuiswerk dan andere. Werken achter een computer kan meestal goed thuis worden gedaan, terwijl thuiswerk zich minder goed leent voor wie werkt met mensen of met grote machines. Mensen die relatief weinig thuiswerken zijn veelal ook de mensen die weinig thuiswerkmogelijkheden hebben.
Het aandeel thuiswerkers was het grootst in beroepen als overheidsbestuurder, manager ICT en beleidsadviseur. In deze beroepen werkte minstens 87 procent (soms) thuis. Het merendeel van de thuiswerkers deed dit incidenteel.

Top 5 beroepen met meeste thuiswerkers, 2019
BeroepenIncidenteel (% werkzame beroepsbevolking)Gewoonlijk (% werkzame beroepsbevolking)
Overheidsbestuurders66,224,3
Managers ICT71,416,6
Beleidsadviseurs63,923,3
Managers onderwijs52,729,8
Docenten hoger onderwijs en hoogleraren67,613,8

Meeste thuiswerkers in de Randstad

In de regio Utrecht was het aandeel thuiswerkers in 2019 het grootst (50 procent). Andere regio’s waar het aandeel thuiswerkers groter was dan 45 procent waren Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en de regio’s Haarlem en ‘s-Gravenhage. Het laagst was het percentage thuiswerkers in Delfzijl en omgeving en Zuidoost-Drenthe. In deze regio’s werkte minder dan 30 procent (soms) thuis.

Thuiswerkers (15 tot 75 jaar) naar Coropgebied, 2019
CoropStatcode
Oost-Groningen (CR)34
Delfzijl en omgeving (CR)27
Overig Groningen (CR)39
Noord-Friesland (CR)33
Zuidwest-Friesland (CR)32
Zuidoost-Friesland (CR)32
Noord-Drenthe (CR)36
Zuidoost-Drenthe (CR)29
Zuidwest-Drenthe (CR)37
Noord-Overijssel (CR)35
Zuidwest-Overijssel (CR)35
Twente (CR)33
Veluwe (CR)41
Achterhoek (CR)35
Arnhem/Nijmegen (CR)42
Zuidwest-Gelderland (CR)37
Utrecht (CR)50
Kop van Noord-Holland (CR)33
Alkmaar en omgeving (CR)38
IJmond (CR)40
Agglomeratie Haarlem (CR)47
Zaanstreek (CR)36
Groot-Amsterdam (CR)48
Het Gooi en Vechtstreek (CR)47
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)38
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)45
Delft en Westland (CR)40
Oost-Zuid-Holland (CR)41
Groot-Rijnmond (CR)36
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)40
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)32
Overig Zeeland (CR)33
West-Noord-Brabant (CR)36
Midden-Noord-Brabant (CR)37
Noordoost-Noord-Brabant (CR)37
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)37
Noord-Limburg (CR)31
Midden-Limburg (CR)35
Zuid-Limburg (CR)31
Flevoland (CR)37

Telewerken kan bij 8 op de 10 bedrijven

In 2019 ondersteunde 80 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen telewerken. Vooral in de bedrijfstakken onroerend goed en informatie en communicatie wordt telewerken op grote schaal gefaciliteerd. In bedrijfstakken waar een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, bieden bedrijven veel minder telewerkvoorzieningen. Zo komt de mogelijkheid om te telewerken in de horeca bij minder dan de helft van de bedrijven voor. De sectoren onderwijs, cultuur en openbaar bestuur blijven hier buiten beschouwing.
Bij bedrijven vanaf 10 werkzame personen werkte 34 procent van het personeel regelmatig thuis, op locatie of onderweg.

Vooral bij bedrijven in de informatie en communicatie en de financiële dienstverlening kunnen relatief veel medewerkers telewerken. In de horeca deed slechts 7 procent aan telewerken. Het is in deze bedrijfstak moeilijker om het werk gaande te houden met telewerken.

Telewerken, bedrijven vanaf 10 werkzame personen, 2019
categories1bedrijven met telewerkvoorzieningen (% van bedrijven) (%)telewerkers (% van werkzame personen) (%)
Totaal 8034
Informatie en communicatie9659
Onroerend goed9644
Financiële instellingen9554
Advies en onderzoek9451
Zorg8637
Industrie8022
Handel8020
Energie en water7951
Overige zakelijke diensten7941
Bouw7737
Transport7328
Horeca467