Gewoonlijk of incidenteel thuiswerken

De gegevens waarop dit artikel is gebaseerd zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De respondenten gaven antwoord op de volgende vragen:
- Waar werkt u doorgaans: op eigen woonadres, op een ander vast adres of op verschillende plaatsen?
- Is dat dan in de woning zelf of ergens anders, bijvoorbeeld in een praktijkgedeelte met een aparte ingang, in een loods of buiten?
- Werkt u ook weleens thuis?
- Kunt u, als u dat wilt, een deel van uw werk thuis verrichten? (Dit is in de EBB alleen gevraagd aan werknemers).
Voor een uitgebreidere omschrijving van de EBB, zie de onderzoeksbeschrijving.
Terug naar artikel