Gewoonlijk of incidenteel thuiswerken

De gegevens waarop dit artikel is gebaseerd zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De respondenten gaven antwoord op de volgende vragen:
- Waar werkt u doorgaans: op eigen woonadres, op een ander vast adres of op verschillende plaatsen?
- Is dat dan in de woning zelf of ergens anders, bijvoorbeeld in een praktijkgedeelte met een aparte ingang, in een loods of buiten?
- Werkt u ook weleens thuis?
- Kunt u, als u dat wilt, een deel van uw werk thuis verrichten? (Dit is in de EBB alleen gevraagd aan werknemers).
Voor een uitgebreidere omschrijving van de EBB, zie de onderzoeksbeschrijving.