Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Geslacht Werkadres Positie werkkring Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2019 8.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2019 7.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2019 1.404
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Totaal Totaal personen 2019 1.443
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Werknemer Totaal personen 2019 695
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Zelfstandige Totaal personen 2019 748
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Totaal Totaal personen 2019 370
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Werknemer Totaal personen 2019 129
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2019 241
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Totaal Totaal personen 2019 911
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Werknemer Totaal personen 2019 546
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2019 365
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Totaal Totaal personen 2019 163
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Werknemer Totaal personen 2019 21
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2019 142
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Totaal Totaal personen 2019 6.752
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Werknemer Totaal personen 2019 6.238
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Zelfstandige Totaal personen 2019 514
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Totaal Totaal personen 2019 716
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Werknemer Totaal personen 2019 585
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Zelfstandige Totaal personen 2019 131
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Totaal Totaal personen 2019 42
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Werknemer Totaal personen 2019 31
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Zelfstandige Totaal personen 2019 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over het werkadres van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de locatie waar ze werkzaam zijn. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, naar de positie in de werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen elk jaar in februari.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.