Thuiswerken gebruikelijker in steden

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking (soms) thuis in 2018. Er zijn echter ook regio’s, zoals ‘Overig Groningen’, waar andere factoren dan lange reistijd samengaan met een relatief hoog percentage thuiswerkers. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS in de publicatie De regionale economie 2018.

Het aantal mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken is toegenomen van 2,8 miljoen in 2013 naar 3,3 miljoen in 2018. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbevolking. Incidentele thuiswerkers vormen hiervan de grootste groep (2 miljoen).

Met ruim 45 procent was het aandeel thuiswerkers het grootst in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Groot-Amsterdam. Het laagst was dit in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen, waar iets meer dan een kwart van de werkenden gewoonlijk of incidenteel thuiswerkt.

Thuiswerkers (15 tot 75 jaar) naar Coropgebied, 2018
Corop-gebiedAandeel thuiswerkers (%)
Zuidoost-Drenthe25
Oost-Groningen26
Noord-Limburg28
Zuidwest-Friesland29
Kop van Noord-Holland29
Noord-Friesland30
Zuidoost-Friesland30
Achterhoek30
Overig Zeeland31
Twente31
Midden-Limburg32
IJmond33
Zuidoost-Zuid-Holland33
Zuidwest-Overijssel34
Noord-Overijssel34
Delfzijl en omgeving34
Noordoost-Noord-Brabant34
Zuid-Limburg34
Flevoland35
Zuidoost-Noord-Brabant35
Midden-Noord-Brabant35
Oost-Zuid-Holland35
Noord-Drenthe35
West-Noord-Brabant36
Veluwe37
Zaanstreek37
Zuidwest-Gelderland37
Zuidwest-Drenthe37
Overig Groningen38
Zeeuwsch-Vlaanderen38
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek39
Agglomeratie 's-Gravenhage39
Arnhem/Nijmegen39
Groot-Rijnmond39
Delft en Westland42
Agglomeratie Haarlem42
Alkmaar en omgeving42
Groot-Amsterdam45
Utrecht46
Het Gooi en Vechtstreek46


Kortste reisduur naar het werk in Haarlem, langste in Den Haag

In 2017 bedroeg de reisduur van woon- naar werkadres gemiddeld 28 minuten. In regio’s in de Randstad gaat een lange gemiddelde reisduur vaak samen met relatief veel thuiswerkers, zoals in de Agglomeratie ’s-Gravenhage, waar de reisduur met gemiddeld 36 minuten het langst is. Ook Groot-Amsterdam (34 minuten) en Delft en Westland (34 minuten) kennen veel thuiswerkers. Uitzondering op de relatie tussen het percentage thuiswerkers en reistijd is de Agglomeratie Haarlem, waar de gemiddelde reisduur en -afstand naar het werk het kortst is van alle regio’s. Ook de verkeerintensiteit is er aanmerkelijk lager dan elders in de Randstad. Toch werken ook in de omgeving van Haarlem relatief veel mensen thuis (42 procent).

Ook in sommige regio’s met minder verkeersdrukte veel thuiswerkers

In Zuidwest-Drenthe werkt, hoewel het hier minder druk is op de weg, 37 procent van de werkenden thuis. In Zuidwest-Drenthe gaat dit samen met een relatief grote afstand tot het werk. Gezien de geringe verkeersdrukte wordt er ook in Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en Omgeving relatief veel thuisgewerkt in 2018.

In regio’s in Limburg, Groningen, Zeeland en Friesland is de reisduur naar het werk doorgaans korter en de verkeerdrukte minder groot. In veel van deze gebieden gaat dit samen met relatief weinig thuiswerkers. Ook hier zijn er echter uitzonderingen. De regio Overig Groningen, waar de stad Groningen toe behoort, kent bijvoorbeeld relatief veel thuiswerkers (38 procent).


Bijna twee derde van de thuiswerkers is hoogopgeleid

Naast de reisduur en drukte op de weg, gaan regionale verschillen in thuiswerk ook samen met verschillen in onderwijsniveau. Van de thuiswerkers was 65 procent hoogopgeleid in 2018, van de niet-thuiswerkers was dit 24 procent. Hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd in de Randstad en in stedelijke gebieden daarbuiten. Zo was in de Agglomeratie Haarlem de helft van de werkzame beroepsbevolking hoogopgeleid. Buiten de Randstad kent ook Overig Groningen met 42 procent relatief veel hoogopgeleiden.

Vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers

De ene bedrijfstak, zoals de financiële dienstverlening, met bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, leent zich beter voor thuiswerk dan de andere, zoals de horeca. Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers. Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening. In de regio’s Amsterdam, Delft en Westland en Utrecht is meer dan een kwart van de werkgelegenheid geconcentreerd in de vijf bedrijfstakken met de meeste thuiswerkers.

Aandeel in werkgelegenheid van bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers, 2018*
CoropgebiedWerkgelegenheid (% van totale werkgelegenheid)
Groot-Amsterdam28
Delft en Westland27
Utrecht27
Het Gooi en Vechtstreek25
Agglomeratie Haarlem25
Groot-Rijnmond24
Overig Groningen23
Agglomeratie 's-Gravenhage23
Zuidwest-Gelderland22
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek22
Zuidoost-Zuid-Holland21
Oost-Zuid-Holland21
Arnhem/Nijmegen21
Zuidoost-Noord-Brabant20
Midden-Noord-Brabant20
Noord-Drenthe20
Veluwe20
Zaanstreek19
Noordoost-Noord-Brabant19
Alkmaar en omgeving19
Noord-Overijssel19
IJmond18
Flevoland18
Zuidwest-Overijssel17
Zuid-Limburg17
West-Noord-Brabant17
Noord-Friesland17
Zuidoost-Friesland16
Kop van Noord-Holland16
Delfzijl en omgeving16
Achterhoek15
Midden-Limburg15
Twente15
Overig Zeeland14
Zuidwest-Drenthe14
Zeeuwsch-Vlaanderen13
Zuidwest-Friesland13
Zuidoost-Drenthe12
Oost-Groningen12
Noord-Limburg10
*voorlopige cijfers