Thuiswerkers per beroep, 2019

De hoogste percentages thuiswerkers waren in 2019 te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs. Bepaalde werkzaamheden lenen zich beter voor thuiswerk dan andere. Werken achter een computer kan meestal goed thuis worden gedaan, terwijl thuiswerk zich minder goed leent voor wie werkt met mensen of met grote machines.
Deze tabel bevat cijfers over het aandeel (incidenteel of gewoonlijk) thuiswerkers onder de werkzame beroepsbevolking uitgesplitst naar beroep. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking van 2019.