Bedrijfstakken

Naam in deze publicatie: Bedrijfstakken volgens SBI 2008:
Industrie C Industrie
Energie en water D Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouw F Bouwnijverheid
Handel G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Transport H Vervoer en opslag,
Horeca I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Informatie en communicatie J Informatie en communicatie
Financiële instellingen K Financiële instellingen
Onroerend goed L Verhuur en handel in onroerend goed
Advies en onderzoek M Specialistische zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Zorg Q Gezondheids- en welzijnszorg