Gestandaardiseerde arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim (EU)

Gestandaardiseerd betekent dat rekening is gehouden met verschillen in de economische structuur van landen. In sommige landen zijn relatief meer werknemers werkzaam in bedrijfssectoren met veel arbeidsongevallen dan in andere landen. Door hiervoor te corrigeren worden de cijfers tussen landen beter vergelijkbaar. In verband met de internationale vergelijkbaarheid worden in deze bijdrage alleen arbeidsongevallen meegenomen die plaats hebben gevonden in de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij, industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, bouwnijverheid, handel, vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, specialistische zakelijke diensten en verhuur en overige zakelijke diensten.