Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2015 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2017 1,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2015 1,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2017 1,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2015 1,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2017 1,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2015 1,3
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2017 1,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2015 1,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2017 1,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 1,6
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 1,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2015 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2017 1,2
Mannen Totaal leeftijd 2015 1,7
Mannen Totaal leeftijd 2017 1,9
Mannen 15 tot 25 jaar 2015 1,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2017 2,2
Mannen 25 tot 35 jaar 2015 1,7
Mannen 25 tot 35 jaar 2017 2,3
Mannen 35 tot 45 jaar 2015 1,6
Mannen 35 tot 45 jaar 2017 2,0
Mannen 45 tot 55 jaar 2015 1,7
Mannen 45 tot 55 jaar 2017 1,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2015 2,0
Mannen 55 tot 65 jaar 2017 1,8
Mannen 65 tot 75 jaar 2015 0,0
Mannen 65 tot 75 jaar 2017 1,0
Vrouwen Totaal leeftijd 2015 1,0
Vrouwen Totaal leeftijd 2017 1,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2015 1,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2017 1,6
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2015 1,1
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2017 1,2
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2015 0,9
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2017 1,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2015 0,9
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2017 1,2
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 1,1
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 1,4
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2015 .
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2017 1,7
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.