Zoekresultaten

120 resultaten voor keyword:ziekteverzuim
120 resultaten voor keyword:ziekteverzuim

Pagina 1 van 5

Artikelen
Artikelen

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002-2005

In deze tabellenset worden ziekteverzuimcijfers per geslacht verder uitgesplitst per leeftijd. Als gevolg van het gebruik van een andere versie van de basisbestanden en het gebruik van het GBA voor...

Cijfers
Artikelen

Slachtoffers agressie op het werk voelen zich minder gezond

Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek...

Artikelen

Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016 - Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen - Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak

Artikelen

Arbeids­gehandicapten en verzuim

Dit rapport bevat een analyse, uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van SZW, van het verzuim van werkhervattende arbeidsgehandicapten. Het gaat hierbij om een deel van de personen die volgens de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Verdere toename ziekteverzuim werknemers in derde kwartaal

Het ziekteverzuim van werknemers bij bedrijven en overheid was in het derde kwartaal van 2020 4,4 procent, een jaar eerder was het verzuim 4,0 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken was het...

Artikelen

Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen.

Artikelen

Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2017 had 1,2 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim als gevolg.

Artikelen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een...

Artikelen

Ruim 90 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen...

Artikelen

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger

Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Eind vorig jaar was het ziekteverzuim 5,6 procent. Dat is bijna net zo...

Artikelen

Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 verder toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. In 2018 was dat nog 4,3 procent, in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim (5,7 procent). Van de werknemers...

Artikelen

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2021 verder toegenomen

Het ziekteverzuim van werknemers was in het vierde kwartaal van 2021 5,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat 4,9 procent. Van alle bedrijfstakken was het verzuim met 7,5 procent...

Artikelen

Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2020 vonden 77 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er 16 duizend minder dan in 2019. In vervoer en opslag, industrie en in de...

Artikelen

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig...

Artikelen

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat...

Artikelen

Belemmerd aan het werk

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Dat is de voornaamste conclusie uit het SCP-rapport...

Artikelen

Ziekteverzuim laagst sinds 1996

In de periode 1996-2012 is het ziekteverzuimpercentage het laagst in 2012, in dat jaar komt het uit op 4,0 procent.

Artikelen

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Cijfers