Meer psychische vermoeidheid ervaren door werk

Stressed businesswoman with head in hands at office desk
© Hollandse Hoogte / Caiaimage
In 2017 gaf 16 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar aan zich minstens een paar keer per maand psychisch vermoeid te voelen door het werk. In 2015 meldde nog 13 procent van de werknemers deze klachten. Werknemers ervaren deze klachten bijna twee zo vaak als zelfstandig ondernemers. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Ook zelfstandig ondernemers melden vaker psychisch vermoeidheid door het werk (burn-outklachten), al is de toename kleiner dan bij werknemers: 9 procent in 2017, tegen 8 procent in 2015. De vermoeidheid nam onder bijna alle leeftijdsgroepen toe, het sterkst onder werknemers van 65 tot 75 jaar.
Werknemers van 25 tot 35 jaar waren met bijna 20 procent het vaakst psychisch vermoeid door het werk. Onder zelfstandig ondernemers waren dat de 35- tot 45-jarigen (bijna 11 procent).
De ervaren psychische vermoeidheid is gebaseerd op vijf vragen die specifiek over werk gaan. Overige factoren die te maken kunnen hebben met burn-outklachten zijn hier niet gemeten.

Psychische vermoeidheid door werk (burn-outklachten)
Positie in de werkkring2017 (%)2015 (%)
Werknemers
Totaal15,913,4
15 tot 25 jaar9,97,7
25 tot 35 jaar19,515
35 tot 45 jaar15,914
45 tot 55 jaar16,213,9
55 tot 65 jaar17,816,4
65 tot 75 jaar7,22,2
Zelfstandig ondernemers
Totaal8,87,5
15 tot 25 jaar*
25 tot 35 jaar9,66,2
35 tot 45 jaar10,78,5
45 tot 55 jaar8,58,5
55 tot 65 jaar9,77,8
65 tot 75 jaar2,92,3
Bron: CBS, TNO
*Gegevens ontbreken
 

Leeg voelen na werkdag

De meest voorkomende klacht is dat men zich leeg voelt aan het einde van een werkdag: 30 procent van de werknemers, en 20 procent van de zelfstandig ondernemers voelt zich enkele keren per maand of vaker zo. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers en 12 procent van de ondernemers zich ’s ochtends moe wanneer ze met het werk worden geconfronteerd. Ook andere aan het werk gerelateerde vermoeidheidsklachten worden vaker door werknemers dan zelfstandig ondernemers gerapporteerd.

Psychische vermoeidheid door werk (burn-outklachten), 2017
 Werknemers (% van 15- tot 75-jarigen)Zelfstandig ondernemers (% van 15- tot 75-jarigen)
Leeg voelen 30,319,6
's Ochtends moe voelen19,511,6
Emotioneel uitgeput14,58,1
Uitgeput door werk 14,47,4
Vergt veel om met mensen te werken 12,19
Bron: CBS, TNO

Meeste vermoeidheidsklachten onder werknemers met vaste arbeidsrelatie

Werknemers met een vaste arbeidsrelatie ervaren vaker werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie: 17 procent tegen 14 procent. Tussen deze flexwerkers bestaan grote verschillen in psychische vermoeidheid. Uitzendkrachten zijn ruim twee keer zo vaak vermoeid door hun werk (20 procent) dan oproep- of invalkrachten (9 procent).
Zelfstandigen zonder personeel rapporteren minder vaak vermoeidheidsklachten (8 procent) dan zelfstandigen met personeel (11 procent).

Psychische vermoeidheid door werk (burn-outklachten), 2017
Type dienstverbandBurnoutklachten (% van 15- tot 75-jarigen)
Werknemers
Vast dienstverband16,7
Flexibel dienstverband13,9
Zelfstandig ondernemers
Met personeel11
Zonder personeel8,3
Bron: CBS, TNO