Zelfstandigen met personeel

Personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en daarbij personeel in dienst hebben.