CBS statistieken over zelfstandigen

© Hollandse Hoogte
CBS-cijfers over zelfstandigen zijn afkomstig van vijf verschillende statistieken. Deze cijfers kunnen van elkaar verschillen doordat die statistieken zijn gebaseerd op verschillende doelstellingen, definities en bronnen. Ook verschillen de statistieken in het deel van de zelfstandigen waar zij betrekking op hebben. In onderstaand schema staat aangegeven over welke groep elk van deze statistieken cijfers geeft.

zzp 

  • De Arbeidsrekeningen richten zich op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en geven alleen cijfers over de volledige groep zelfstandigen (uitgesplitst naar bedrijfstak). DGA’s tellen hierbij niet mee.
  • De Enquête Beroepsbevolking geeft aantallen en kenmerken van diverse groepen zelfstandigen.
  • De Inkomensstatistiek geeft inkomens van diverse groepen zelfstandigen.
  • De bedrijvenstatistieken geven cijfers over aantallen bedrijven en worden daardoor sterk beïnvloed door de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen. Niet elke zelfstandige heeft echter een geregistreerd bedrijf.
  • De Zelfstandigen Enquête Arbeid richt zich op de arbeidsomstandigheden van één groep zelfstandigen, de zelfstandig ondernemer.

Meer gedetailleerde beschrijvingen van de diverse statistieken zijn beschikbaar