Zelfstandigen zonder personeel

Personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en geen personeel in dienst hebben.