Zelfstandig ondernemers

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk.