Beeld economie verbetert gestaag

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van half februari 2016 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur is weer iets beter dan in de vorige maanden.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten iets positiever, consumenten iets minder positief

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in januari iets toegenomen. Ze waren vooral positiever over de voorraden en de orderportefeuille. Het vertrouwen van consumenten nam echter wat af. Dat komt vooral doordat consumenten minder positief oordelen over het economisch klimaat. De koopbereidheid verandert nauwelijks. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen echter ruim boven hun langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

De investeringen zijn aanzienlijk gegroeid in het vierde kwartaal van 2015. Vooral de investeringen in personenauto’s (leaseauto’s) zijn fors hoger. Ook de investeringen in woningen zijn weer aanzienlijk hoger, maar wel minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Verder hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines en installaties, telecommunicatie en software.

Consumenten hebben in het vierde kwartaal iets meer besteed dan in het vierde kwartaal van 2014. Ze gaven vooral meer uit aan de inrichting van hun woningen en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De uitvoer van Nederlands product groeide in het vierde kwartaal sterker dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Nederlandse bedrijven exporteerden beduidend meer chemische producten en transportmiddelen dan een jaar eerder. De export van gas kromp daarentegen aanzienlijk door de productiebeperking van aardgas. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

Productie industrie groeit

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer. De productie van de industrie, voor seizoen gecorrigeerd, ligt op het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd.

Aantal faillissementen daalt

Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Verder stijging banen en vacatures

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 48 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er 11 duizend vacatures bij, zodat de teller eind december op 143 duizend stond.

Er is nu zeven kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met bijna 200 duizend toenam. Er zijn nu 9.998 duizend banen, voor seizoen gecorrigeerd, in Nederland. Dat is het hoogste aantal ooit.

In december is de werkloosheid gedaald naar 588 duizend mensen. Dat komt overeen met 6,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dat 6,7 procent. De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. In het derde kwartaal namen de gewerkte uitzenduren met 2,5 procent toe. Zowel het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten is weer toegenomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit licht

De omvang van de Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral te danken aan de investeringen en de uitvoer. Het groeicijfer is gebaseerd op de eerste berekening. Het bruto binnenlands product groeit daarmee voor het zevende kwartaal op rij.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie 1,6 procent groter. Dit cijfer wordt gedrukt door de sterk gedaalde aardgaswinning.

Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2015 bekend. De omvang van de Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,9 procent. De sterk gedaalde aardgaswinning drukte de groei met 0,4 procentpunt.

Vrijdag 25 maart 2016 komt CBS met de tweede berekening van de economische groei en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2015.