Economie groeit 0,3 procent in vierde kwartaal

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Dat is vooral te danken aan de investeringen en de uitvoer. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn.

Dit is het zevende achtereenvolgende kwartaal met groei. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2015 bekend. De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,9 procent. De beperking van de aardgasproductie drukte de groei in 2015 gemiddeld met ongeveer 0,4 procentpunt.

Bruto binnenlands product (bbp)

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het vierde kwartaal 2014

Economie groeit met 1,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2014

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 1,6 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2014. Deze groei is vooral te danken aan meer investeringen en meer export. Net als in de twee voorgaande kwartalen drukte de beperking van de aardgasproductie de groei in het vierde kwartaal (met ongeveer 0,8 procentpunt).

Bestedingen naar categorie, 2015-IV

Meer geïnvesteerd in personenauto’s en woningen

De investeringen in personenauto’s (leaseauto’s) zijn in het vierde kwartaal fors gegroeid. In welke mate de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016 invloed heeft gehad, kan niet met de CBS-cijfers worden vastgesteld. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben zakelijke rijders mogelijk de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald.

Ook de investeringen in woningen zijn aanzienlijk gegroeid, maar wel minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Verder hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines en installaties, telecommunicatie en software. Positief gestemde industriële producenten hebben al sinds oktober 2014 de overhand.

Vooral meer chemische producten en transportmiddelen uitgevoerd

De uitvoer van Nederlands product groeide in het vierde kwartaal sterker dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Nederlandse bedrijven exporteerden beduidend meer chemische producten en transportmiddelen dan een jaar eerder. De export van gas kromp daarentegen aanzienlijk door de productiebeperking van aardgas. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

De invoer van goederen en diensten groeide harder dan de uitvoer. Nederland voerde bijvoorbeeld fors meer transportmiddelen en gas in. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor negatief bij aan de groei.

Consumenten besteden meer aan meubelen en elektrische apparaten

Consumenten hebben in het vierde kwartaal iets meer besteed dan in het vierde kwartaal van 2014. Dat is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en het herstel op de woningmarkt. In 2015 wisselde 16 procent meer woningen van eigenaar dan in 2014. Verder is het consumentenvertrouwen sinds maart 2015 positief.

Consumenten gaven vooral meer uit aan de inrichting van hun woningen en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2015-IV

Zakelijke dienstverlening groeit, delfstoffenwinning krimpt fors

De productie van de delfstoffenwinning kromp opnieuw fors door de productiebeperkingen. Daarentegen groeide de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal weer sterk. Binnen de zakelijke dienstverlening is vooral de productie van de uitzendbranche hoger dan in het vierde kwartaal van 2014. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw aanzienlijk toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van de chemische en farmaceutische industrie groeide aanzienlijk. Naast de delfstoffenwinning kromp ook de productie van de financiële instellingen.

Economie in 2015 bijna 2 procent groter dan in 2014

Met de publicatie van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer van 2015 bekend. De omvang van de economie in heel 2015 was gemiddeld 1,9 procent groter dan in 2014. De investeringen in vaste activa lagen 10,3 procent hoger dan in 2014. De export groeide in 2015 met 4,2 procent, de invoer lag 4,9 procent hoger dan in 2014. De consumptie van gezinnen was 1,6 procent hoger dan een jaar, terwijl de consumptie van de overheid nagenoeg hetzelfde was als in 2014. De verbetering t.o.v. 2014 is vooral te danken aan de binnenlandse bestedingen zoals de investeringen en in iets mindere mate de consumptie van huishoudens.

Bestedingen naar categorie

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 25 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot andere groeicijfers van de voorgaande  kwartalen.