Productie industrie groeit gestaag

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,4 procent hoger dan in december 2014, maakt CBS bekend.  Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer. De productie van de industrie, voor seizoen gecorrigeerd, ligt op het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Productie farmaceutische, metaal- en chemische industrie groeit aanzienlijk

De productie van de farmaceutische industrie was bijna 19 procent hoger dan in december 2014. De metaalproductenindustrie produceerde bijna 8 procent meer, de chemische industrie ruim 7 procent. Ook de productie van transportmiddelen groeide harder dan gemiddeld. De voedingsmiddelenindustrie en de rubber- en kunststofindustrie produceerden eveneens meer dan een jaar eerder.

Daarentegen lag de productie van de machine- en elektrische apparatenindustrie lager dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Productie industrie op hoogste niveau in bijna vier jaar

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van november op december 2015 steeg de productie met 0,4 procent. De productie van de industrie bereikte daarmee het hoogste niveau na maart 2012.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is echter sprake van een stijgende trend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in januari licht toegenomen, maakte CBS enkele weken geleden bekend. Ze waren vooral positiever over de voorraden en de orderportefeuille. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

De industriële ondernemers in Duitsland waren daarentegen in januari een stuk minder positief dan een maand eerder. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. 

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.