Consumenten minder positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De stemming onder consumenten is in januari wat minder positief dan in december. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en komt uit op 4, meldt CBS. De verslechtering komt vooral doordat consumenten minder positief oordelen over het economisch klimaat. De koopbereidheid verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen is sinds maart 2015 onafgebroken positief.

Met 4 ligt het consumentenvertrouwen in januari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Oordeel over de economie minder positief

Consumenten oordelen in januari minder positief over de economie dan in december. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 11, tegen 15 in december. De verslechtering komt doordat consumenten negatiever zijn over zowel de economische situatie in de afgelopen als in de komende 12 maanden.

De koopbereidheid verandert van december op januari nauwelijks. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 0, tegen 1 in december.

Vandaag bericht CBS ook over de consumptie door huishoudens in november.

Samenstelling consumentenvertrouwen

consumentenvertrouwen