© ANP

VESDI

In 2021 heeft het CBS in opdracht van het Ministerie I&W in samenwerking met de Topsector Logistiek een eerste versie van het platform VESDI (Vehicle Emission Shipment Data Interface) ontwikkeld. Hierin zijn gegevens opgenomen over de ritten en zendingen van vervoerders over de weg, de bedrijfsvoertuigen (vrachtauto’s, bestelauto’s, trekkers voor opleggers en speciale voertuigen), bedrijven in Nederland en (Nederlandse) locaties.

Het VESDI platformElkaar overlappende rechthoeken met daarin de vier catogorieen: Voertuigen - Voertuigsoort - Brandstof - Bouwjaar - Jaarkilometrage - Emissies - …. Ritten - Laadlocatie - Loslocatie - Zendingen - Deelritten - …. Bedrijven - Sector / branche - Omzet - Grootte - Locatie - … Locaties - Regionale indelingen - Stedelijkheid - Gevestigde bedrijven - Infrastructuur - …. VoertuigenVoertuigsoortBrandstofBouwjaarJaarkilometrageEmissies LocatiesRegionale indelingenStedelijkheidGevestigde bedrijvenInfrastructuur BedrijvenSector / brancheOmzetGrootteLocatie RittenLaadlocatieLoslocatieZendingenDeelritten Het Vesdi platform

Vanuit het dataplatform VESDI kan het CBS informatie leveren met betrekking tot de thema’s voertuigen, bedrijven, ritten, zendingen, deelritten en locaties. Deze thema’s hangen met elkaar samen en daarom kunnen gegevens over verschillende thema’s gecombineerd worden. Zo kan een opdrachtgever bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de voertuigen die een bedrijfstak in een bepaald jaar in gebruik heeft of in de ritten van of naar een specifieke locatie. Deze informatie kan met VESDI worden gemaakt. In kwartaal 4 van 2021 was de eerste versie van VESDI gereed. Deze zal de komende jaren worden uitgebreid met nieuwe jaren en verdere ontwikkelingen in overleg met de VESDI-gebruikers.

Via bijgaande links leest u meer over het VESDI platform. Voor meer informatie kunt u mailen naar VESDI@cbs.nl.