Ook gebruik maken van VESDI?

© ANP

Eén van de doelstellingen van VESDI is om het voor een gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie op te vragen, tegen zo min mogelijk administratieve kosten. Cijfers moeten makkelijk en snel geleverd kunnen worden. Eind 2021 is een eerste versie van VESDI opgeleverd. Om aan alle toekomstige informatieverzoeken te voldoen, moet het dataplatform jaarlijks geüpdatet worden, maar daarnaast is doorontwikkeling nodig. Door informatieaanvragen kan telkens beoordeeld worden waar de informatiebehoefte ligt, en kan het platform worden uitgebreid en verbeterd.

Gebruikersgroep

Er is een gebruikersgroep VESDI opgericht. Als een partij een aanvullend statistisch verzoek indient, wordt beoordeeld of het verzoek kan worden voldaan met behulp van VESDI. Als dat het geval is, dan kan de aanvragende partij toetreden tot de gebruikersgroep van VESDI.

Er wordt een projectovereenkomst afgesloten voor de duur van 12 maanden. Dit is een ‘regie met max’ overeenkomst. Dit houdt in dat er een maximumbedrag wordt afgesproken. Voor elke afzonderlijke maatwerk aanvraag worden kosten berekend en bijgehouden, tot het maximumbedrag. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden na 12 maanden in rekening gebracht. Dat kan dus minder zijn dan het afgesproken bedrag, maar nooit méér (tenzij in overleg met de gebruiker het maximale bedrag is verhoogd).

Vaste kosten

VESDI is zo ingericht dat de gebruikersgroep gezamenlijk de kosten voor onderhoud, uitbreiding en doorontwikkeling van VESDI draagt. Deze kosten worden als vast bedrag opgenomen in elke projectovereenkomst. De hoogte van deze vaste kosten wordt bepaald door het aantal postcodes in het gebied van de gebruiker. Hoe meer postcodes, hoe meer werk, hoe hoger de vaste kosten. Met andere woorden: de vaste kosten worden gedifferentieerd naar aantal postcodes.

Voordelen

Het voordeel van VESDI is, dat alle informatie, gefinancierd vanuit de vaste kosten, structureel bij elkaar gebracht en geüpdatet wordt. Een maatwerkverzoek kan daardoor in minder tijd, en dus voor een lager bedrag, worden gerealiseerd. Ook de administratieve lasten liggen lager: ongeacht het aantal maatwerkaanvragen in een jaar, kan worden volstaan met één projectovereenkomst. Daarnaast kunnen gebruikers input leveren voor de uitbreiding en doorontwikkeling van VESDI: waar ligt de behoefte? Ook is het eenvoudig om jaarlijkse updates van gevraagde informatie aan te vragen en op te leveren.

Wilt u meer informatie over de gebruikersgroep of het laten uitvoeren van een opdracht? Stuur dan een e-mail naar VESDI@cbs.nl.