Vaststelling stadslogistieke klassen

Stadslogistieke klassen of logistieke sectoren zijn herkenbaarder voor de buitenwereld dan bedrijfstakken. Deze klassen worden gekenmerkt door een bepaald logistiek profiel of ritpatroon binnen de stadslogistiek. Denk bijvoorbeeld aan bevoorrading van supermarkten of horeca of vervoer voor woningbouw. Door samen met andere partijen een indeling in stadslogistieke klassen te ontwikkelen, zijn CBS-cijfers in de toekomst beter vergelijkbaar met cijfers van anderen.

Op basis van CBS-gegevens over bedrijfstak (SBI), voertuigtype, inrichtingscode van het voertuig en de getransporteerde goederensoort zijn er al eerder 18 klassen gedefinieerd door CE-Delft die helpen om de stadslogistiek in kaart te brengen. Deze tabelclassificatie wordt samen met CE-Delft en andere gebruikers van statistieken, waaronder brancheorganisaties en diverse onderzoeksbureaus, aangevuld en verbeterd. De nieuwe indeling zal worden gepubliceerd op deze VESDI pagina en zal worden opgenomen in het VESDI dataplatform.