Wat is VESDI?

© CBS

In 2021 is het CBS in opdracht van het Ministerie I&W in samenwerking met de Topsector Logistiek gestart met de ontwikkeling van het dataplatform VESDI (Vehicle Emission Shipment Data Interface). Hierin zijn gegevens opgenomen over de volgende thema’s:

Het CBS maakt hierbij gebruik van verschillende databronnen.

Vanuit het dataplatform VESDI kan het CBS informatie leveren met betrekking tot bovenstaande thema’s. Deze thema’s hangen met elkaar samen en daarom kunnen gegevens over verschillende thema’s gecombineerd worden. Zo kan een opdrachtgever bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de voertuigen die een bedrijfstak in een bepaald jaar in gebruik heeft of in de ritten van of naar een specifieke locatie. Deze informatie kan met VESDI worden gemaakt.

Er zijn gegevens over de verslagjaren 2019, 2020, 2021 en 2022 beschikbaar. In de loop van 2024 zullen (gedeeltelijk) gegevens met betrekking tot verslagjaar 2023 worden toegevoegd. Om alvast een idee te krijgen van de VESDI gegevens, kunt u deze factsheet bekijken.