Unieke voertuigen in zero-emissiezones

De beschikbare CBS enquêtedata kunnen niet zomaar gebruikt worden om het aantal unieke voertuigen (vrachtauto’s en bestelauto’s) te bepalen dat jaarlijks in een zero-emissiezone (ZE-zone) of andere regio komt. Veel voertuigen komen bijvoorbeeld slechts één keer per jaar in een bepaalde ZE-zone, terwijl andere voertuigen meerdere keren per dag komen. Vanwege de korte enquêteperiode (voor vrachtauto’s een week) en de steekproef zullen niet alle voertuigen die in een jaar in een bepaald gebied komen, waargenomen worden in de enquête. De vraag is hoe uit de enquêtegegevens toch een schatting op jaarbasis gemaakt kan worden.

Om het potentieel voor elektrisch laden en rijden goed in beeld te brengen en te faciliteren alsook het effect voor ondernemers (in bezit van bijvoorbeeld bestelauto’s) te meten die werken in een ZE-zone, is het juist belangrijk om het aantal unieke voertuigen en hoe vaak een voertuig een bepaalde regio aandoet te meten of in te schatten. Op basis van kentekengegevens van gemeenten (ANPR*) kan dit beter in beeld worden gebracht.

In dit VESDI ontwikkeltraject worden nieuwe methoden ontwikkeld om het aantal unieke voertuigen uit de wegvervoerenquête en andere bronnen te schatten. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het aantal unieke voertuigen en is dit ook toepasbaar voor gemeenten waar geen camerabeelden beschikbaar zijn. Eenmaal ontwikkeld worden de methoden gepubliceerd op deze VESDI pagina en de resultaten worden toegevoegd aan het VESDI dataplatform.