Wat doen anderen met VESDI-data?

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH

VESDI-data worden door gebruikers op diverse manieren toegepast.

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht ontwikkelde op basis van VESDI-data een interactief digitaal dashboard, onder andere om meer zicht te krijgen op de omvang van de stadslogistiek.

Stefan van Dorp, Gemeente Utrecht:

"Wij zijn heel blij met het platform en het daarop ontwikkelde dashboard. Het dashboard helpt ons om goederenstromen door Utrecht inzichtelijker te maken en ons beleid effectiever. Zo zien we via het dashboard hoeveel bestel- en vrachtauto’s door Utrecht rijden, wat hun uitstoot is en wat hun bestemming is. Ook zien we welke goederen zij verplaatsen en wat het volume daarvan is. De verschillende maatregelen die we nemen om goederenvervoer slimmer en duurzamer te maken, zien we zo via het dashboard terug. We raden dit andere gemeenten van harte aan."

Provincies Gelderland en Overijssel

In samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau CE Delft onderzoeken de provincies Gelderland en Overijssel de te verwachten laadvraag van logistieke voertuigen op bedrijventerreinen.

Matthijs Otten, CE Delft:

"Deze laadvraag is sterk afhankelijk van het aantal voertuigen dat op een bedrijventerrein staat. Via VESDI konden we informatie krijgen over het aantal voertuigen per bedrijventerrein en ook een goede inschatting maken bij welke bedrijven voertuigen staan."

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Emma van Bree van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken bij het onderzoek naar de omvang van verkeersstromen in zones waar ‘zero-emissie’ gaat gelden, de zero-emissiezones. Dit is onderdeel van de monitoring in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.

Emma van Bree, IenW:

"Via VESDI wordt in kaart gebracht hoeveel voertuigen dagelijks de toekomstige zero-emissiezones inrijden en welke afstanden de voertuigen afleggen. Met deze informatie kunnen we de groei van emissievrije voertuigen in de logistiek beter voorspellen."