Rustplaatsen vracht- en bestelauto’s

Begin 2022 heeft het CBS, samen met EVO, TLN, De Topsector Logistiek, Lean en Green, Districon, CE-Delft en ElaadNL gegevens samengesteld over de rustplaats ofwel parkeerplek van vrachtauto’s.

Er zijn daarbij drie trajecten gevolgd:

  1. Additionele uitvraag grote bedrijven: ongeveer 70 bedrijven hebben meegewerkt en vrijwillig aanvullende data aangeleverd over de rustplaats van vrachtauto’s die in veel gevallen afwijkt van de plaats waar het voertuig (in de RDW) staat geregistreerd;
  2. Analyse ritdata (XML data van een honderdtal grote bedrijven en enquête-data o.b.v. steekproef);
  3. Analyse nieuwe enquête-data* o.b.v. steekproef (de vraagstelling in de vrachtauto-enquête van het CBS m.b.t. de standplaats is vanaf 2022 verbeterd).

Analyse van de resultaten van het rustplaatsenonderzoek heeft geleid tot een aantal mogelijke verbeterpunten bij het bepalen van het aantal voertuigen per buurt of per bedrijventerrein. Dit wordt in dit VESDI ontwikkeltraject verder onderzocht. Er is inmiddels ook meer enquêtedata beschikbaar. Met name voor de grotere bedrijven kan dit tot een kwaliteitsverbetering leiden, aangezien deze vaker in de enquête zitten waardoor bekend is waar de voertuigen staan. De resultaten worden toegevoegd aan het VESDI dataplatform en informatie over de gebruikte methode wordt gepubliceerd op deze VESDI pagina.