Bepaling routes vrachtauto’s

In het VESDI platform is vooralsnog alleen opgenomen waar een vrachtauto laadt dan wel vertrekt en/ of lost dan wel aankomt, maar niet of deze door een bepaalde regio rijdt en hoeveel kilometers worden afgelegd in deze regio. Dit terwijl het voertuig wel gebruik maakt van het lokale wegennet en emissies veroorzaakt.

In dit VESDI ontwikkeltraject is het doel om via routebepaling ook regio’s die doorkruist worden of wegen waarover wordt gereden toe te voegen aan het VESDI dataplatform. Routes zullen worden bepaald op basis van optimale route-algoritmes. Globaal genomen wijken de werkelijke routes vaak niet veel af van de optimale route en voor infrastructuurplanning is het sowieso niet wenselijk uit te gaan van bijzondere situaties, bijvoorbeeld in geval van (tijdelijke) wegomleidingen.

In dit project wordt onderzocht welke tool voor deze routebepaling het beste kan worden gebruikt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar kwaliteit (bijvoorbeeld specifieke informatie voor vrachtwagens zoals maximaal gewicht en gevaarlijke stoffen), praktische bruikbaarheid en de kosten. Eenmaal ontwikkeld worden de methoden gepubliceerd op deze VESDI pagina en de resultaten worden toegevoegd aan het VESDI dataplatform.