Betere data bestelauto- en pakketvervoer

Vervoer met bestelauto’s kent een andere dynamiek dan met vrachtauto’s, waarbij ook de administratie verschilt. In tegenstelling tot de vrachtauto’s is er geen Europese verplichting voor het CBS om gegevens over het bestelautovervoer te verzamelen en voor bedrijven om gegevens aan het CBS te leveren. Dit zijn redenen waarom er over bestelauto’s niet dezelfde detailinformatie verzameld wordt als over vrachtwagens. Het CBS heeft in samenspraak met de brancheorganisaties EVO en TLN tussen 2016 en 2021 wel statistieken over bestelauto’s samengesteld op basis van een korte enquête die bedrijven op vrijwillige basis konden invullen. Omdat deze enquête relatief kostbaar is en te weinig detailinformatie opleverde, vindt deze enquête vanaf 2022 niet meer plaats.

Daarom wordt in dit VESDI ontwikkelingstraject voor het bestelautovervoer naar andere databronnen gekeken. Camerabeelden van gemeenten (ANPR*), kunnen mogelijk worden gecombineerd met registers.

Daarnaast kan data, zoals waar geladen en gelost is, over afgeleverde pakketten van enkele grote spelers op de pakketmarkt helpen bij het verbeteren van informatie over het pakketvervoer. Samen met deze grote pakketvervoerders wordt onderzocht of pakketvervoerdata kunnen worden toegevoegd aan het VESDI dataplatform.