Zoekresultaten

466 resultaten voor keyword:gemeenten
466 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 1 van 19

Cliënten beschermd wonen, 2023

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2023 met een voorziening voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Deze tabellen beschrijven per centrumgemeente het onbewerkte aantal cliënten met een Beschermd Wonen (BW) maatwerkarrangement, geteld naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm in het eerste en tweede...

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2022 en het 1e halfjaar 2023 met een voorziening voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2023-Q4

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 4e kwartaal 2023.

Cijfers

Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2022

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen alle Nederlandse gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2022/2023

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 februari 2022 en 2023 volgens de definitieve gemeentelijke indeling 2024.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2023/2024

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 februari 2023 en 2024 volgens de voorlopige gemeentelijke indeling 2025.

Cijfers

Voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de buurt

Deze tabel bevat informatie over het voorkomen van drugsgebruik en drugshandel in de buurt volgens inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder voor 2021 en 2023, uitgesplitst naar gemeenten met meer...

Cijfers

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2024 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren in 2023 voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Cijfers

Verhuisbewegingen Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid, 2017-2022

Dit dashboard toont verhuizingen voor de verslagjaren 2017-2022 vanuit en naar Heerlen-Noord, Heerlen-Zuid en de gemeente Heerlen. Er worden verhuisstromen tussen wijken, gemeentes, provincies en...

Cijfers

Aandeel doorlopen bouwfasen per gemeente, 2022 en 2023

Het percentage van gerealiseerde nieuwbouw van woningen in Nederland in 2022 en 2023 waarvoor alle bouwfasen zijn doorlopen, alleen vergunning verleend is geregistreerd, of helemaal geen bouwfasen...

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2023.

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Energiearmoede voor gemeenten, 2021

In 2021 hadden ruim 450 duizend huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Daarom hebben gemeenten middelen van Het Rijk gekregen om huishoudens met energiearmoede te helpen.

Cijfers

Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023

Deze tabel bevat informatie over de confrontatie van de GMSD-dataset en de CAK-dataset met betrekking tot het onderwerp Beschermd Wonen.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2023

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2023 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2023-Q3

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2023.

Cijfers

Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van...

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Groningen, 2022

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2024, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers