Zoekresultaten

1002 resultaten voor keyword:gemeenten
1002 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 1 van 41

26,6 duizend dakloze mensen begin 2022

Begin 2022 waren er in Nederland naar schatting 26,6 duizend dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dit is minder dan in de jaren ervoor

Artikelen

Jongeren en ouderen per gemeente

Jongeren en ouderen per gemeente. Regionale vergrijzing

Dashboards

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Artikelen

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q4

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2022.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kw. 2023, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Structuurgegevens landbouw gemeente Lochem, 2012 - 2022

De tabellenset bevat gegevens over de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd (voor het jaar 2022), informatie over opvolging (voor het jaar 2020), verbredingsactiviteiten (voor het jaar 2016 en 2020)...

Cijfers

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2022-2023)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q3

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2022.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2022

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2022 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

In 2021 weer meer miljonairs

Op 1 januari 2021 had 4 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van een miljoen euro of meer. Dat zijn 317 duizend huishoudens, 32 duizend meer dan in 2020.

Artikelen

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2019 en 2020.

Cijfers

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2023

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Deze maatwerktabellen dienen ter evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken en geven beeld van het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per deelnemende proeftuin in drie ronden van 26, 23 en...

Cijfers

Opleidingssegregatie in Nederland gedaald

De segregatie tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus in Nederland is tussen 2009 en 2020 afgenomen.

Artikelen

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal jarigen per gemeente per dag, 2022

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q3

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het derde kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten...

Cijfers

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Geoogste hoeveelheden groenten met bijbehorende teeltoppervlakten. Per groentesoort.

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Leerlingen naar gemeenten - schooljaar 2022/’23

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2022/’23.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2021.

Cijfers