Auteur: Elianne Derksen, Christianne Hupkens
Drugsgebruik en (mentale) gezondheid

Referenties

CBS (z.d.) Korte onderzoeksomschrijvingen: Gezondheidsenquête vanaf 2014/gezondheidsmonitor

CBS (2015) Beperkingen in dagelijkse handelingen bij ouderen. MHI-5.

CBS (2019) Weging gezondheidsenquête.

Israëls, A. (2010) Standaardisatiemethoden. Centraal bureau voor de Statistiek.

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (z.d.). Gevolgen van druggebruik

Rijksoverheid (z.d.) Verbod op lachgas.

Trimbos-instituut (z.d.) Nationale Drug Monitor.

Volksgezondheid en zorg [VZ-] info (z.d.) Drugsgebruik.