Standaardisatiemethoden

In de demografie en gezondheidsstatistieken vergelijkt men vaak uitkomsten van populaties die sterk qua leeftijd verschillen. Landen met een jonge bevolking zullen bij een vergelijkbare gezondheidszorg doorgaans een lager sterftecijfer hebben dan landen met een veel oudere bevolking. Directe en indirecte standaardisatie zijn de bekendste methoden die worden toegepast om voor dergelijke leeftijdsverschillen te corrigeren. Eigenschappen van deze methoden worden behandeld en er worden relaties gelegd met regressie-analyse.