Weging Gezondheidsenquête 2014

Omslag, Weging gezondheidsenquête 2014
Beschrijving van de weging van de Gezondheidsenquête, zoals die vanaf 2014 plaatsvindt, inclusief update met de veranderingen per 2018.
De weging van de Gezondheidsenquête is per 2014 herzien. Deze nota beschrijft de weging zoals die vanaf 2014 plaatsvindt en gaat daarbij in op de gebruikte weegvariabelen. Ook wordt aandacht besteed aan de veranderingen die per 2018 optraden in de weging.