Auteur: Elianne Derksen, Christianne Hupkens

Drugsgebruik en (mentale) gezondheid

Over deze publicatie

Wat is de samenhang tussen drugsgebruik en (mentale) gezondheid? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord door in te gaan op de volgende deelvragen: hoe ervaren drugsgebruikers hun gezondheid in het algemeen en hoe ervaren zij hun mentale gezondheid als het gaat om psychische klachten, angst, slaapproblemen en depressieve klachten? En andersom, hoe ziet het drugsgebruik er uit bij mensen met een minder goede (mentale) gezondheid? De data zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor over de periode 2015 tot en met 2022 bij personen van 18 jaar of ouder.

De belangrijkste bevindingen zijn :
- Drugsgebruik hangt samen met het ervaren van een minder goede gezondheid, het ervaren van psychische klachten, slaapproblemen, angstige periodes en depressieve klachten.
- Volwassenen met mentale gezondheidsklachten geven vaker aan drugs te gebruiken dan mensen zonder deze klachten.
- Volwassenen met een minder goede algemene gezondheid geven even vaak aan drugs te gebruiken dan volwassenen met een goede gezondheid.