Auteur: Elianne Derksen, Christianne Hupkens
Drugsgebruik en (mentale) gezondheid

1. Inleiding

Drugsgebruik en gezondheid kunnen op verschillende manieren samenhangen. Ten eerste kan het gebruik van drugs leiden tot gezondheidsproblemen. Denk aan acute gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overdosering, maar ook aan lichamelijke of psychische klachten die op de lange termijn kunnen ontstaan. Ook andersom geldt dat het ervaren van psychische klachten kan leiden tot (meer) drugsgebruik (Volksgezondheid en Zorg, z.d.). Ten tweede kan het zo zijn dat mensen gelukkiger worden van het gebruik van drugs en hun (mentale) gezondheid door het gebruik juist als beter of positiever ervaren.

Naast een directe samenhang tussen drugsgebruik en gezondheid, kunnen er ook gemeenschappelijke factoren zijn waardoor mensen een meer of minder goede gezondheid hebben én waardoor mensen al dan niet drugs gebruiken (Trimbos-instituut, z.d.). Ter illustratie: jongvolwassenen die veel uitgaan en festivals bezoeken kunnen zowel een betere gezondheid dan gemiddeld hebben als ook meer drugs gebruiken, zonder dat het gaat om een directe oorzaak-gevolg-relatie. Alhoewel hier in de huidige publicatie niet verder op wordt ingegaan, is het van belang deze kanttekening te maken als wordt gesproken over de samenhang tussen drugsgebruik en gezondheid.

Deze publicatie geeft op twee manieren meer inzicht in de relatie tussen drugsgebruik en (mentale) gezondheid:

  1. Hoe ervaren drugsgebruikers hun gezondheid in het algemeen? En hoe is hun mentale gezondheid als het gaat om psychische klachten, angst, slaapproblemen en depressieve klachten?
  2. Hoe ziet het drugsgebruik er uit bij mensen met een minder goede (mentale) gezondheid?

Aan de hand van deze vragen wordt de samenhang tussen drugsgebruik en (mentale) gezondheid beschreven (hoofdstuk 4). Voorafgaand schetst hoofdstuk 3 de achtergrond met een beknopt overzicht van het drugsgebruik in Nederland en is in hoofdstuk 2 meer te vinden over de definities, terminologie en gebruikte methode. Afgesloten wordt met een conclusie in hoofdstuk 5.