Auteur: Elianne Derksen, Christianne Hupkens
Drugsgebruik en (mentale) gezondheid

5. Conclusies

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat drugsgebruik samenhangt met het ervaren van een minder goede gezondheid, het ervaren van psychische klachten, slaapproblemen, angstige periodes en depressieve klachten. Deze samenhang werkt twee kanten op als het gaat om mentale gezondheid: drugsgebruikers geven vaker aan psychische klachten te ervaren, maar tegelijkertijd geven volwassenen met psychische klachten vaker aan drugs te gebruiken. Dat drugsgebruikers vaker met mentale gezondheidsproblemen kampen is in lijn met de bevindingen dat drugsgebruikers ook vaker psychische zorg gebruiken (denk aan een psycholoog, psychiater of psychotherapeut). Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat niets gezegd kan worden over de frequentie van drugsgebruik en hoe deze samenhangt met de (mentale) gezondheid.

De samenhang tussen drugsgebruik en gezondheid wordt bevestigd door andere bronnen. Zo laten studies zien dat stemmingsstoornissen (zoals een depressie) en andere mentale klachten een risicofactor kunnen zijn voor het gebruik van drugs en het ontwikkelen van een drugsverslaving (Volksgezondheid en Zorg- [VZ-]info, z.d.). Daarnaast gaan drugsgebruik en drugsverslaving vaak gepaard met psychische aandoeningen. Zo heeft een kwart van de mensen met een depressieve stoornis daarnaast een middelen-gerelateerde stoornis, zoals een drugsverslaving. Ook uit de Nationale Drug Monitor (Trimbos-instituut, z.d.) blijkt het verband tussen verschillende soorten drugs en psychische stoornissen. Personen die uitsluitend cannabis gebruiken bijvoorbeeld hebben vaker last van psychische stoornissen. De richting van het effect is echter onduidelijk en ook kan niets worden gezegd over causaliteit.

De samenhang tussen drugsgebruik en (mentale) gezondheid blijkt niet voor alle drugs hetzelfde. Zo ervaren vooral gebruikers van uitsluitend cannabis hun algemene gezondheid als minder goed. Ook ervaren zij van alle drugsgebruikers het vaakst slaapproblemen. Het ervaren van psychische klachten, angst en depressieve klachten worden het vaakst aangegeven door combigebruikers. Gebruikers van andere drugs dan cannabis geven het minst vaak aan (mentale) gezondheidsproblemen te ervaren, al ligt dit aandeel nog altijd hoger dan bij niet-gebruikers.

Aan de hand van de gebruikte data in deze publicatie is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de richting van de samenhang tussen drugsgebruik en (mentale) gezondheid. Zorgt een minder goede gezondheid of het ervaren van mentale gezondheidsklachten voor meer drugsgebruik, zorgt drugsgebruik voor meer gezondheidsproblemen, of beïnvloeden beide factoren elkaar? Hoewel op deze vraag met dit onderzoek geen antwoord kan worden gegeven, is duidelijk dat (mentale) gezondheid en drugsgebruik met elkaar samen hangen.