Auteur: Astrid Pleijers, Jesper van Thor
Arbeidsongevallen en beroep

Referenties

Arboportaal, Oorzaken ongevallen | Arboportaal. Geraadpleegd op 5 oktober 2022.

CBS StatLine (2022). Arbeidsongevallen, werknemers; beroep. Geraadpleegd op 15 december 2022.

CBS (2022). Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim. CBS nieuwsbericht, 28 januari 2022. 

Eurostat (2013). European Statistics on Accidents at Work (ESAW): Summary methodology, 2013 edition. Geraadpleegd op 30 december 2022.

Dam,  L.M.C. van, Mars, G.M.J., Knops,  J.C.M., Heuvel, S.G. van den, Vroome, E.M.M. de, Pleijers, A.J.S.F., Ramaekers, M.M.M.J. & Janssen, B.J.M. (2021). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 Methodologie. TNO | CBS: Leiden | Heerlen.

Eurostat. Accidents at work statistics. Statistics explained. Geraadpleegd op 26 oktober 2022.

Lammers, J., Pelzer, B., Hendrickx, J., & Eisinga, R. (2007). Categorische Data Analyse met SPSS, Inleiding in loglineaire analysetechnieken. Assen, Van Gorcum. 

Pleijers, A, Van Thor, J van, De Vroome, E. Arbeidsongevallen. In Venema A, Hooftman W, Fijan D, Swart C & E. Jansse (eds), Arbobalans 2020. Leiden: TNO; 2020. p. 145-183. Geraadpleegd op 15 november 2021.

Nederlandse Arbeidsinspectie (2022). Monitor Arbeidsongevallen 2021.

Nederlandse Arbeidsinspectie (2021). Rapport Onderzoek naar omvang en motieven van ondermelding bij meldingsplichtige arbeidsongevallen.

Torre, W. van der, Lautenbach, H., Ven, H.A. van de, Janssen, B.J.M., Vroome, E.M.M. de, Janssen, B., Ramaekers, M.M.M.J. & Hooftman, W.E. (2021). Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021 Methodologie en globale resultaten. TNO | CBS: Leiden, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Zero accidents. De weg naar zero accidents. Geraadpleegd op 26 oktober 2022.