Auteur: Astrid Pleijers, Jesper van Thor
Arbeidsongevallen en beroep

4. Hoe verschillen arbeidsongevallen met verzuim tussen beroepen?

In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe de kans op een arbeidsongeval met verzuim samenhangt met het beroep dat werknemers uitoefenen. Voor deze beschrijvende analyse worden de meest recent beschikbare jaarcijfers (2021) uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gebruikt. 

4.1 Beroepen van slachtoffers van arbeidsongevallen 

Ruim kwart slachtoffers heeft technisch beroep 

Het percentage werknemers met een arbeidsongeval hangt in de eerste plaats samen met het beroep dat zij uitoefenen. Arbeidsongevallen die resulteren in verzuim komen het meest voor bij werknemers met een technisch beroep: 26,3 procent van alle werknemers die in 2021 getroffen werden door een bedrijfsongeval met verzuim was werkzaam in deze beroepsklasse. Ook zijn slachtoffers van een ongeval met verzuim vaak terug te vinden in zorg en welzijn (16,1 procent) en transport en logistiek (14,9 procent).

4.1.1 Verdeling werknemers met een arbeidsongeval met verzuim over de beroepsklassen, 2021
BeroepsklasseAandeel (%)
Technische beroepen26,3
Zorg en welzijn beroepen16,1
Transport en logistiek beroepen14,9
Dienstverlenende beroepen9,4
Bedrijfseconomische en
administratieve beroepen
8,6
Commerciële beroepen7,7
Pedagogische beroepen4,8
Openbaar bestuur, veiligheid
en juridische beroepen
3,7
Managers2,7
Agrarische beroepen2,1
ICT beroepen1,9
Overige beroepen1,3
Creatieve en taalkundige beroepen0,5

Ruim 6 procent slachtoffers in verzorgend beroep

Binnen de hierboven beschreven beroepsklassen worden 114 afzonderlijke beroepsgroepen onderscheiden. Van alle werknemers met een ongeval met verzuim in 2021 had 6,1 procent een verzorgend beroep.  Op de tweede plaats staan laders, lossers en vakkenvullers (5,5 procent), gevolgd door productiemachinebedieners en vrachtwagenchauffeurs met beide 3,8 procent. Ook verkoopmedewerkers in de detailhandel, sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, schoonmakers, timmerlieden, automonteurs en chauffeurs van auto’s, taxi’s of bestelwagens hebben relatief vaak te maken met een arbeidsongeval met verzuim.

4.2 Percentage met een arbeidsongeval binnen beroepen

Bijna 3 procent werknemers in transport en logistiek had arbeidsongeval met verzuim

Een andere indicator voor de mate waarin werknemers getroffen worden door een arbeidsongeval, is het percentage slachtoffers onder het aantal werknemers binnen een beroepsklasse. Gemeten binnen beroepsklassen zijn er drie waarin het percentage arbeidsongevallen in 2021 duidelijk hoger was dan het gemiddelde van 1,3 procent (tabel 4.2.1). Met 2,8 procent van de werknemers kende de transport en logistiek het hoogste percentage slachtoffers van een ongeval met verzuim. Ook onder technici (2,5 procent) en werknemers met een agrarisch beroep (2,2 procent) was dat relatief hoog. Personen met een beroep in de ICT verzuimen van alle beroepsklassen het minst als gevolg van een arbeidsongeval (0,4 procent). 

4.2.1 Aandeel werknemers met een arbeidsongeval naar beroepsklasse, 2021
BeroepsklasseAandeel
Transport en logistiek beroepen2,8
Technische beroepen2,5
Agrarische beroepen2,2
Dienstverlenende beroepen1,8
Zorg en welzijn beroepen1,4
Overig1,4
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen1,3
Commerciële beroepen0,9
Pedagogische beroepen0,9
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen0,6
Managers0,6
Creatieve en taalkundige beroepen0,6
ICT beroepen0,4
Totaal1,3

Bijna 6 procent van de automonteurs had arbeidsongeval met verzuim

Op een meer gedetailleerd niveau van beroepsgroepen kwam een ongeval met verzuim in 2021 onder automonteurs naar verhouding het meest voor. Dit overkwam 5,6 procent van alle werknemers die werkzaam zijn als automonteur. Ook bij politie en brandweerlieden, timmerlieden en productiemachinebedieners kwam dit vaak voor. Veel van de tien beroepsgroepen met de meeste ongevallen behoren tot de beroepsklasse transport en logistiek of de technische beroepen. 

4.2.2 Top-10 beroepsgroepen werknemers met hoogste percentage arbeidsongevallen met verzuim, 20211)
BeroepsgroepAandeel (%)
Automonteurs5,6
Politie en brandweer5,5
Timmerlieden5,5
Productiemachinebedieners5,4
Vrachtwagenchauffeurs4
Bedieners mobiele machines4
Chauffeurs auto's, taxi's en
bestelwagens
3,8
Keukenhulpen3,6
Elektriciens/elektronicamonteurs3
Conciërges en teamleiders
schoonmaak
2,8
Totaal1,3
Bron: CBS, TNO
1) Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op het detailniveau van beroepsgroepen is deze top-10 gebaseerd op beroepsgroepen met ongewogen minimaal 200 waarnemingen.