Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Referenties

CBS (2020), Arbeidsmarkt in cijfers 2020.

CBS (2021), Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen.

Statistiek werkgelegenheid en lonen.

Arbeidsrekeningen.

Enquête beroepsbevolking.